Utvikling

Tranøy havn med nytt flytebryggeanlegg 2001. (Foto: Laffen Elsbak)

Utviklingen på Nordbygda fra ca. 1919

(Alle bildene nedenfor kan du se i fullskjermsvisning i albumet nederst på denne siden - kommer etter hvert)

I jubileumsskriftet "Nordbygdas egen nærbutikk 1919-1989" signert Olav Elsbak har vi hentet denne historiske kavalkaden, komplettert med hendelsene helt fram til i dag:

Gjennom de 70 år på Nordbygda har butikken vært en beskjeden faktor som hele tiden har måttet tilpasse seg de skiftende forhold. Butikken har aldri alene utgjort eierens inntekter. Det har hele tiden vært behov for en attåtnæring.

I 1946 utgjorde folketallet på Nordbygda 20% av Hamarøy's befolkning, i 1989 utgjør det bare 10%. Når butikken har kommet gjennom de ulike forhold så er det kun den trofaste kundetilhørigheten å takke for det. Uten den utviste oppslutning om butikken har den neppe vært i drift i dag. Det er derfor kundene som i størst mulig grad skal gratuleres med jubiléet. Dette lille jubileumsskrift er ment å være en honnør til de to som startet butikken, til alle de medarbeiderne som har brukt sin tid og sin arbeidsdag i butikkens tjeneste, og sist men ikke minst, til alle kundene for trofast handel og utvist tillit.

Nedenfor følger en liten historisk kavalkade i stikkords form for å minnes hvordan utviklinga på Nordbygda har gått opp og ned i disse åra, og hvilken funksjon butikken har utfylt under de skiftende forhold.

KONGEBESØKET PÅ TRANØY I 1992


Kongeskipet ankrer på havna. Festmiddag i Harnsungalleriet i regi av Edvardas Hus. Folkets avskjed på kaia ved avreise med fakler, bål og sang. Feststernning i det fine været. To år senere var Dronningen igjen på Tranøy-besøk.  

De kongelige på trappa til Edvardas Hus sammen med amatørskuespiller Knut Valle alias Nicolay Walsøe som framførte velkomstprologen til Hans Majestet skrevet av kultursjef Helga Wiik, hvor Hans Majestet blir hilst velkommen til Sirilund. (Foto: Sverre Elsbak)

Se programmet for kongebesøket her.

Bilder fra kongebesøket på Tranøy i 1992 finner du under fanen BILDER

SIRILUND

Det har opp gjennom årene vært mange diskusjoner om det var Tranøy eller Kjerringøy som var det Sirilund dikteren beskrev. Innimellom også heftige avisinnlegg fra ivrige lesere av Hamsun i Hamarøy.

Etter flere filminnspillinger på Kjerringøy med tema fra Hamsunds literetur, og dessuten etableringer på Kjerringøy av Hamsun elskere som Karl Erik Harr og Halfdan Sivertsen, så hadde nok Kjerringøy overtaket en periode. Så kom boken "Hamsun i Æventyrland", skrevet av Kirtsi Thorsheim og Ottar Grepstad hvor de så klart hevder:

Det finnes også historiske likhetstrekk med Walsøe og Tranøy. Både Walsøe på Tranøy og Mack i Benoni hadde fire skip. På Tranøy som i Sirilund bodde en fyrvokter. Tranøy var det eneste handelsstedet sør for Lofoten der det også var et fyr like ved. Og mens Kjerringøy var nesten ferdig ubygd da Zahl tok over, satte Walsøe opp enn rekke bygninger på Tranøy – slik som Mack på Sirilund.

Dette var et nyttig sitat å ta med for en mangeårig guid, når jeg skulle fortelle turister i en buss om Tranøys historie og de mange severdigheter. (Tekst: Olav Laffen Elsbak)

STEDSUTVIKLING

Utdrag av Innledning i Stedsutviklingsplanen for Nordbygda av 1996. Du finner hele planen i feltet til høyre.

Flyfoto 1990

Forslag til oppfriskning av Nordbygdas sentrum (utdrag av rapport)

Nytt liv til havna (utdrag av rapport)                        Oversiktskart (utdrag av rapport)

Les hele dokumentet i feltet til høyre.

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å ÅPNE HELE DOKUMENTET

De første telefonapparatene på Tranøy settes i drift 1915

Tranøy og omegn vannverk AL 1970

Tranøy Veilyslag 1973

Lofotposten 25.03.1975

Julehilsen fra Anna Elisabeth Westerlund 1980

Programmet for kulturarrangementet søndag 9. mars 1985.

Nordlandsposten sitt oppslag 29.03.1985.

Nordlandsposten sitt førstesideoppslag

10.12.1985.

Nordbygdas egen nærbutikk 70 år 1989

Butikken 70 år 1989

Nordbygd-vise 1985

Sangen til Norbygd 1985

Program Kongebesøket 1992

Prolog nyttårsfeiringa 1999/2000 av Målfrid Elsbak

Stedsutviklingsplan for Nordbygda (1996)

Tranøy skulpturpark 2002-2011