Sti Stokkviknakken

Den gamle jernbanetraseen rundt Stokkviknakken

Gamle jernbanetrase rundt Stokkviknakken

Traseen følger det nå tørrlagte elveleiet til Langvasselva/Sjønståelva rundt Stokkviknakken, og strekker seg mellom tunnelåpningene på nåværende veitrase. Dette er den gamle jernbanetraseen som ble anlagt under utbyggingen av linjen mellom Skønstå og Hellarmo. Denne utbyggingen startet umiddelbart etter at Sulitjelma AB ble stiftet i 1891, og allerede i 1892 sto linjen ferdig opp til Fossen. Den gang var ikke Sjønståelva tørrlagt, men fikk utfolde seg i all sin kraft ned gjennom dette ville dalføret. 

Gammel jernbanetunnel ved Stokkviknakken                  

Sjønståelva arbeider ikke lengre med steinene

Kilde: Sulitjelmabanen. Foto: Kr. Helgesen.

Tekst til bildet: Et tog på vei oppover kjører inn i den nye tunnelen ved Stokkviknakken. Bildet er fra 1915, og vi kan se tertiærbanens trase' som gikk utenfor tunnelen. Legg også merke til at det gamle sporet er tatt opp og ligger ved siden av "nybanen".

Jernbanetraseen rundt Stokkviknakken ligger i dag slik som den ble anlagt i 1891-92, og er slik sett ikke blitt berørt av den senere veiutbyggingen opp til Sulitjelma. Den er solid sprengt inn og oppmurt i det bratte og uveisomme terrenget. Vi finner en kortere tunnel der linjen svinger seg rundt fjellet som stuper ned i Sjønståelva. Ønsker du å vite mer om Sulitjelmabanen eller Sjønstudalen kan du lese

"Litt historie og noen årstall omkring Sulitjelmabanen" eller

"Historier og tanker fra Sjønstu og Sjønstudalen",

begge artiklene skrevet av Andreas Spjelkavik.

Veien opp til Sulitjelma (Rv830) er i dag vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Og da er det vel en selvfølge at denne urørte jernbanestrekningen bli ekstra godt tatt vare på for framtiden? Les mer om verneplanen på hjemmesiden til Vegvesenet om fredete veger.

Men i dag er traseen i ferd med å gro igjen av småbjørk, furu og seljekratt. Og kanskje er det best slik, for noen har funnet ut at de kan kjøre inn på denne veistumpen med tilhengeren fullastet med søppelet sitt, som bilseter, treningssykkel, snøbrett, gamle radioer, miksmaster, tepper, sekk med gamle damesko, osv, osv. Dette har de så dumpet ned i den bratte ura mot elva. Og en gammel komfyr passer også inn nede i elva. Oppe på veien står en utbrent gammel biltilhenger, jernskrap osv.  Skammelig adferd!

Flere bilder fra Stokkviknakken og den gamle jernbanetraseen.
Se alle bildene under fanen BILDER.