Stier

Historiske stier i Sulitjelma

Gå direkte til de enkelte stiene:

__________________________________________________________________________________

I Sulitjelma finnes det mange stier og veier, kjærreveier osv., som ble anlagt ved oppstarten av gruveaktivitet på de forskjellige plassene. I dag er det ikke lengre bruk for disse stiene annet enn til rekreasjon og til historisk tilbakeblikk på en svunnen tid. Dermed er noen av disse flotte veiene i ferd med å gro igjen, ødelegges og forsvinne. Dette er stier og veier som ble fint anlagt i terrenget og murt opp for hånd der dette var nødvendig. Den samme skjebnen lider nå hustuftene og anleggene som lå plassert langs disse veiene. Historien er i ferd med å viskes bort. Ingenting forteller oss hva som foregikk innenfor murene vi passerer på vår vandring langs disse veiene. Dette er heldigvis ikke regelen; en del stier er flott vedlikeholdt og merket, og den fineste synes nå jeg er naturstien opp til Furuhaugen og det gamle gruveanlegget der.

Vi vil her forsøke å gi et overblikk over disse gamle veiene og stiene. Hensikten er å vise stiene slik de ligger i dag. Alle disse stiene kan knyttes til gruvehistorien på en eller annen måte. Vi vil derfor linke andre kilder til beskri-velsene, slik at historien fortelles mest korrekt.

Noen av stiene grenser opp mot Junkerdalen Nasjonalpark. Ønsker du å lese mer om Junkerdalen Nasjonalpark gir nasjonalparkbrosjyren fra Direktoratet for Naturforvaltning god informasjon. Se også Kart over Nasjonalparken.

Vi starter opp helt nede ved Stokkviknakken og arbeider oss oppover dalen til Sulitjelma. Til slutt ender vi kanskje opp på Jakobsbakken. Vi vil hele veien holde oss i "lavlandet" og kun vandre på stier som er lett tilgjengelige for folk flest. Til hver beskrivelse følger fotoserie som det anbefales å ta en kikk på.

I 2008 ble det satt i gang et Stiprosjekt i Fauske kommune. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, TIA, Fauske kommune v/Fauna KF, Statskog samt lokale lag og foreninger. Prosjektet går ut på å rydde, tilrettelegge og merke turstier i hele kommunen. Med bedret tilgjengelighet og fokus på nære opplevelser, er ett av delmålene økt aktivitet og trivsel. Les mer om Stier med historie på Fauna sin hjemmeside eller du kan besøk stiprosjektet sin hjemmeside/blogg. Av denne fremgår det at Bursi gruve 1 og 2 og Hellarmo er stisatsing (i første omgang?) i Sulitjelma. Vinteren 1010 søker "Stier med historie" midler hos Fauske kommune - les artikkel i Saltenposten 06.04.2010.

Stier med historie - Fauske kommune

(klikk på kartet for for større bilde).

Før vi går i gang med å beskrive de enkelte stiene legger vi ut en del kart over området. Kartene viser stort sett alle stiene i området, også stier som ikke er beskrevet her. Kartene er i målestokk 1:40000 (oversiktskart) og 1:6000. Kartene nedenfor er hentet fra NGU sin kartside http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/

Nederst i hver stibeskrivelse finnes et fotoalbum som beskriver stien nærmere i bilder. På mange av stibeskri-velsene finner du også sykkelvideo, som viser stien fra start øverst i terrenget og nedover hele stien.

________________________________________________________________________________

Kilder:    

http://www.sulisavisa.no/historielag/

http://www.vegvesen.no/

Folkets Hus, Sjønstå

Stier med historie på Fauna sin hjemmeside           

Stiprosjektet sin hjemmeside/blogg

http://www.frezz-files.com/

VERNING AV KOMPENSASJONSVEG

Statens Vegvesen

Utdrag verneplanen

(Numrene henviser til verneplanen)

Nr. 127 Sulitjelmavegen, Fauske kommune

Veganlegget er et eksempel på samferdselhistorie som også inkluderer jernbane. Sulitjelma-banen var svært viktig for industristedet og eneste bindeleddet til vegen ble bygget i 1972. Vegen ble bygd som kompensasjon for jernbanen som ble nedlagt og følger den tidligere jernbanelinjen. Vegens lange rettstrekninger og slake kurver gjør det lett å oppfatte at vegen er bygd i jernbanetraseen. I Nordland kom kompensasjon både for eksisterende jernbane og nedlagte jernbanestrekninger senere enn i Agderfylkene, som også har flere kompensasjons-veger.

Brosjyre

Junkerdalen Nasjonalpark

Kart

Denne stien ligger vi vis-a-vis Furulund. Det ser ut som den går oppover mot Sagmolia, kanskje går den til Sagmo? Noen som har flere opplysninger om stien?