Ronald

Ronald Fredriksens side

Ronald Fredriksen, tidligere geolog og kartlegger ved Sulitjelma gruber, har stilt til rådighet noen av sine interessante og spesielle bilder og sine kunnskaper  på denne siden. Han har arbeidet innenfor de fleste områder innen gruvedriften i Sulitjelma mens denne pågikk. I tillegg er han født og oppvokst på Jakobsbakken og har derfor ekstra godt kjennskap til det han skriver om.


Alle foto og artikler presentert på denne siden tilhører Ronald Fredriksen.

Først vil vi presentere artikkelen Historikk om Jakobsbakken, med kart over Jakobsbakken og Sagmoen slik stedet så ut i 1950-årene, fortegnelse over hvem som bebodde Jakobsbakken og Sagmoen i 1950-årene. Du finner også en oversikt over stedsnavn og opphavet til disse stadsnavnene for Jakobsbakkenområdet. Kartene kan du åpne i full størrelse ved å klikke på disse i høyre felt.

Ifølge Ronald Fredriksen, Sulitjelma, har det vært gruvedrift ved ialt 18 forskjellige  gruver i Sulitjelma:

Mons Petter, Giken 1, Ny-Sulitjelma, Charlotta 1, Furuhaugen, Jakobsbakken, Hankabakken 1, Bursi, Sture, Sagmo, Anna, Helsingborg, Holmsen/Gudrun, Palmberg 1, Giken 2, Charlotta 2, Hankabakken 2 og Mons Petter 2.

Tilsammen ble det fra disse gruvene tatt ut vel 26.000.000 tonn råmalm mens produksjonen pågikk.

Ronald Fredriksen har gitt oss en detaljert oversikt over produksjonen ved de forskjellige gruvene med kart over beliggenhet. Eller du kan klikke på oversikten til venstre og få den opp i stor størrelse.

Nedre halvdel av Langvatnet. Vatnet strekker seg helt østover til det aller bakerste fjellene til høyre på bildet.

03.02.1990 ca. kl. 1430 ble pipa sprengt....


Se alle bildene under fanen BILDER.

KLIKK PÅ BILDENE FOR STOR STØRRELSE.

Satellittfoto, Langvatnet ser vi i venstre billedkant litt ovenfor midten.

Kart over Jakobsbakken tegnet av Ronald Fredriksen etter hukommelsen.

Kart over Sagmo tegnet av Ronald Fredriksen etter hukommelsen.

Distansetabell for Sulitjelma-området.