Sti Hankebakken

Den gamle stien fra Gikenelva til Hankebakken

Kartutsnitt fra 1905 Norges geografiske Opmaaling

30.05.2013.

30.05.2013.

04.10.2014.

30.05.2013.

04.10.2014.

13.10.2013.

24.08.2010.

Bildene over viser huset over inntakskummen i øvre enden av rørgata. Bildet til venstre er fra august 2011, mens bildet til høyre er fra oktover 2014. Vi ser at huset er i ferd med å falle sammen. Selve rørgata nedover den stupbratte fjellsida ligger fortsatt intakt mange steder. Men huset over inntakskummen går en heller uverdig skjebne i møte. Det er uvist nårtid det ble bygget, huset har vært påbygget også en eller annen gang mens det var i drift. Men dets skjebne er nok beseglet; en kraftig vinterstorm kan når som helst fullføre rivearbeidene. Synd og stor skam!  Disse restene sammen med noe av rørgata er det eneste som står igjen av et av landets aller første kraftstasjoner.

24.08.2010.

04.10.2014.

04.10.2014.

24.08.2010.

Om det du kaller "Fugletuva" husker jeg gamle folk si: "Jeg skaut mange ryper oppe i Tuva". Om det var jegerskrøne eller sanning vet jeg ikke, - jeg så aldri fugl der, men det hendte jeg knertet ei rype eller to i den svære skråningen under selve toppen.