Sti Anna

Den gamle skinnetraseen mellom Jakobsbakken og Anna

Kartutsnitt fra 1931 Norges geografiske Opmaaling.

September 2014. Sønddagstur i flotte høstfarger til Anna etter den gamle traseen fra Jakobsbakken.

Anna gruve var i drift i perioden1908-1923 og produserte 29.000 tonn malm. Jakobsbakken derimot var i drift 1896-1968 og produserte hele 4.467.000 tonn malm, som bl.a. ga ca. 69.000 tonn kobber. (Kilde: Inn i bergmannens rike)


WS: Historielaget forsøkte på slutten av 1990-tallet å få tillatelse hos Statskog til å rydde traseen. Vi ønsket også å rydde en sti som gikk utenom banen, slik at denne ikke ble nedtrampet og ødelagt. Vi ble bedt om å levere en skriftlig henvendelse i saken, og det ble gjort. Vi fikk aldri SVAR. Våren 2014 skrev vi brev til Statskog og spurte om å få lov å sette opp gamle fotografi i terrenget på fire utvalgte steder. Vi har henvendt oss flere ganger for å purre på svar. Intet hørt, og for i år er det for sent. Om noen har god kontakt inn i Statskog og kan hjelpe til med å få dem til å svare, så sier vi JA TAKK! Merkelig statsorgan, det der.


Klikk i bildet til venstre for å lese alt om Anna hølyfjellsgruve. Forfatter Kjell Lund Olsen, Sulitjelma Historielag