Vindkjegler

Fra Krommelhaugen i begynnelsen av 1950-årene. Se tekst til hovedbildet under.

Vindkjeglene på Kjerstad

På 1940-tallet eller under krigen ble det satt opp flere vindkjegler eller vinddrevne lysanlegg på Kjerstad. Vi finner slike anlegg hos Petter Hansen, Albert Kjerstad, Olav Kjerstad, Edvard Kristoffersen og Jakob Johansen.

Hvorfor ble disse anleggene anskaffet? Vi finner noe av svaret i starten av denne brosjyren over vinddrevne lysanlegg fra firma E. Stockland og P. Magnussen i Tromsø:

Henry Pettersen med tegning av vindkjegle slik han husker de var konstruert.

17mai ca. 1950. Alf Hansen er trolig flaggbærer. Vi ser det gamle brynnhuset i venstre bildekant, jordkjelleren på siden av labrufoten, og vindkjegla på sjåtaket.

(Foto e.a.: Eilif Hansen, skade redigert av SvP)


Vi lar Henry Pettersen fortelle:


Jeg skal forsøke å tegne det og beskrive de hjemmelagede batteriene som stod i kasser i kjelleren. De var laget av avbrente flasker med kullposer og blyplater i, og koplet sammen med påloddete ledninger. Slik jeg huskeet det var det to kasser, den ene over den andre. De sto ved veggen der de bygde badet senere. Husker kassene som ca. 70x100 cm. av uhøvlede bord med føtter i hjørnene. Batteriene var svakheten i systemet og  fungerte dårlig. Arthur mente at det var batterier nok å få tak i, og at de hadde det. Han sa også at han lagde vindmølla til Einar og den på Forrosstua. Tror det var Peder og Johan Thielesen som pønsket ut systemet.

Otto kunne huske at de laga vindmølla på Forrosstua. Han mente Gerton og var der, og at de først høvla en vinge feil og måtte lage en ny.

På bremsa var det tre hakk og det nederste var så stramt at en måtte sette seg på spaken for å få den i. Jakob hadde to batterier i kjelleren (i Forrosstua). De hadde lys på loftet, i stua og kjøkkenet, på hushjørnet mot fjøsveien og i fjøsgammen. I vindrossene gikk kraftverket så huset rista, og ble det for mye vind ble den stoppet med bremsa og dreid tvers av vinden ved hjelp av tau i halen.

Han husket vindmølla hjemmafor sleit seg og begynte å gå med bremsa på. Det regnet gnister nedover fjøstaket og låveveggen så de var redd høyet skulle ta fyr. Tilslutt fikk de kastet et tau i vingene som den vaset seg inn i.

Vindmøllene tror jeg ble laget i 42/43.

Kan ikke huske om stokken som vindmølla stod på bare gikk til overkant av vinduet eller fortsatte foran vinduet nedover veggen, eller kanskje stod på en av sidene (hos Petter Hansa). Arbeider med saken.

Blad til vindkjegle til Petter Hansen sitt lysanlegg, 207 cm spiss-til-spiss. (Foto: Henry Pettersen)

Vindkjegla hos Petter Hansen var plassert i sørrøstet på vedsjåen. Fra sjåen og inn til kjelleren i stua - hvor batteriene sto - gikk det kabel. Vindkjegla på bildet er en midlertidig rekonstruksjon.

På Kjerstad var det montert vindkjegler på følgende steder:


Forosstua eller vakthuset til revegården til Petter Hansen

Østrøstet på fjøsen til Einar Kristoffersen

Vestrøstet på fjøsen til Albert Kjerstad

Østrøstet på fjøsen til Olav Kjærstad

Sørrøstet på vedsjåen til Petter Hansen

Fra Krommelhaugen 1946-48. Vindkjegla hos Albert Kjerstad vises tydelig der den stikker opp over stuetaket.

Jentene på Krommelhaugen i begynnelsen av 1950-årene. Jeg beklager at jeg ikke skriver mere om denne vakre jentebuketten, men nå handler det om vindkjeglene på Kjerstad.  I bakgrunnen ser vi gammelfjøsen til Albert (revet 1954) med vindkjegle i vestrøstet. Under ser dere et utsnitt av dette bildet som viser bl.a. vindkjegla på fjøsrøstet.

Torgeir Kjerstad Og Nils Erik Navelsaker inspiserer vindkjegla på fjøstaket.

Foto skaffet tilveie av Einar K./Olga N.

Vindkjegla eller fundamentet til vindkjegla til Olav Kjerstad stikkende opp over taket på østenden av fjøsen.

Hos Sofie og Edvard Kristoffersen. Vi kan skimte vindkjegla på østrøstet på gammelfjøsen like til venstre for skorsteinen. Grunnen til at den ikke var plassert på vestrøstet og mot vinden var kanskje at på den veggen var det plassert et vindu oppe i røstet fra før, så da ble det ikke plass til å feste stokken som vindkjeglene var montert på. Fra venstre Fredrikke, Reidar eller Klaus?, Sofie og Kristofa.

Vindkjegler får være vindkjegler. Her ser vi en flott bukett med representanter for Kjerstad sin jenteungdom på begynnelsen av 1950-åra: stående fra venstre Aud, Liv, Ingrid, og Gerd. Foran fra venstre Tordis, Janny, Randi, Annie, Kirsten og Helene.

KLIKK PÅ BILDENE SOM HAR RAMME

Beskrivelser og tegning av 6 volts vinddrevet lysanlegg, firma E. Stockland, Tromsø, 11.11.1942.