Stedsnavn

Linker til noen kartportaler sortert alfabetisk

1899. Kartverkets historiske kart over indre Vestfjorden/søndre Tjeldsund. Klikk på kartet så får du opp hele kartet i høy oppløsning. Meget interessant å "reise" i kartet året 1899.

Kilde: http://kartverket.no/kart/historiske-kart/

Stedsnavn på Kjerstad

og sørvestre del av Tjeldøya

Tjeldøya

Detaljkartene på denne siden er under redigering. Lokale navn som ikke står oppført i disse offisielle kartene vil bli lagt inn etter hvert (f.eks. Ragnarberget, Sommarfjøshaugen, osv).


KLIKK PÅ KARTENE FOR FULL STØRRELSE.


(Kilde: NGU - 2010).

Kjerstad med nærområde

STEDSNAVN

KARTBLAD

Akselhaugen

Kjerstad

Aksla

Kjerstad

Andreasstøa

Gamle Kjerstad

Aspeskogen

Silsanden

B


Bakkan

Gamle Kjerstad

Bjørnebærhaugen


Blåbærskaret

Gamle Kjerstad

Blåskjæret

Forosen

Blåskjærstranda

Forosen

Breisteinen

Kjerstad

Brynnen


Bukkelia

Forosen

D


Drangelan

Forosen

E


Eldhushaugen

Gamle Kjerstad

Eldhusmarka

Gamle Kjerstad

Elvefaret

Gamle Kjerstad

Engeneset

Gamle Kjerstad

Engeneskroken

Gamle Kjerstad

F


Fjøshaugen**

Gamle Kjerstad

Flotta

Gamle Kjerstad

Forosbukta

Forosen

Foroshalsen

Forosen

Forosholmen

Forosen

Forosleira

Forosen

Forosstranda

Forosen

Forosvalen

Forosen

Fotballbanen

Forosen

Fredrikkekulen

Gamle Kjerstad

G


Ganghaugen

Gamle Kjerstad

Ganghaugvika

Gamle Kjerstad

Geitholmen

Forosen

Geitmatsteinen


Geitryggen


Glugga


Gonghaugen (=Gang-)

Gamle Kjerstad

Gonghaughalsen

Gamle Kjerstad

Grendehuset Kjærfjordstua

Forosen

Gårdselva

Gamle Kjerstad

H


Hallaren

Forosen

Halsen

Gamle Kjerstad

Halsmyra

Gamle Kjerstad

Hansstøa

Gamle Kjerstad

Hartvikstøa

Gamle Kjerstad

Hesjehågen


Hesjevika

Gamle Kjerstad

Hestbåsen

Gamle Kjerstad

Holman

Gamle Kjerstad

Holmhaugen-nord

Gamle Kjerstad

Holmhaugen-sør

Gamle Kjerstad

Holmskogen

Gamle Kjerstad

Holmstranda

Gamle Kjerstad

Holmtjønna

Gamle Kjerstad

I


Innermarka


J


Jakobstøa

Gamle Kjerstad

Jektoppsettet

Forosen

Juliushula

Silsanden

K


Karenhaugen

Gamle Kjerstad

Karenholla

Gamle Kjerstad

Kjerringræva

Gamle Kjerstad

Kjerstad

Gamle Kjerstad

Kjærfjord båtforening

Forosen

Kjærfjordstraumen

Forosen

Kløftersteinen

Kjerstad

Krommelhaugen*

Gamle Kjerstad

L


Langhaugen

Forosen

Langåkeren


Laksberget

Gamle Kjerstad

Langneset

Kjerstad

Lappskaret

Forosen

Lapptjeldbergan

Silsanden

Larsstøa

Gamle Kjerstad

Lielva

Forosen

Liforsen

Forosen

Litjenebbskallen

Gamle Kjerstad

Livatnet

Kjerstad

M


Mellaosen

Forosen

Mellaoselva

Forosen

Mellavadet

Forosen

Mellomosen

Forosen

Moshaugen

Gamle Kjerstad

Mølnberget

Gamle Kjerstad

N


Naustneset

Gamle Kjerstad

Naustvika

Gamle Kjerstad

Nebban

Gamle Kjerstad

Nebbskallen

Gamle Kjerstad

Nebbstøtta

Gamle Kjerstad

Nervadet

Forosen

Nysjåhaugen

Gamle Kjerstad

O


Olasteinen

Silsanden

Olslia

Forosen

Olslimyra

Forosen

Osan

Kjerstad

Osen

Gamle Kjerstad

Otersteinen

(på Forosholmen)

Forosen

P


Peterstøa

Gamle Kjerstad

Petterstøa

Gamle Kjerstad

Piggsteinen

Kjerstad

Pøyla

Gamle Kjerstad

R


Ragnarberget

Gamle Kjerstad

Rapskaret


Kjerstad

Silsanden

Gamle Kjerstad 

Forosen           

Rasmushagen

Gamle Kjerstad

Ravnflåget

Kjerstad

Ravnflåghaugen

Kjerstad

Rebekkaberget

Silsanden

Rebekkaklipa

Gamle Kjerstad

Revet (Revvet)

Gamle Kjerstad

Revholmen

Gamle Kjerstad

Røyrholman

Gamle Kjerstad

Røyrholmflua

Gamle Kjerstad

S


Salomonstøa

Gamle Kjerstad

Sandbakkan

Forosen

Sandbakkelva

Forosen

Sandbakkosan

Forosen

Sandbakkvatnet

Kjerstad

Silsanddalen

Silsanden

Silsandelva

Silsanden

Silsanden

Silsanden

Silsandodden

Silsanden

Silsandvegen

Silsanden

Silsandvika

Silsanden

Sjøbråttåkeren

Gamle Kjerstad

Sjøbråttskjæret

Gamle Kjerstad

Sjøholmen

Gamle Kjerstad

Sjøholmkroken

Gamle Kjerstad

Sjømarka

Gamle Kjerstad

Skarstranda

Forosen

Skarstrandhaugen

Forosen

Skoghola

Gamle Kjerstad

Skolehaugen (=Sommarfjøshaugen)

Gamle Kjerstad

Slavassbakkan


Sommarfjøshaugen (=Skolehaugen)

Gamle Kjerstad

Smånesan

Kjerstad

Steinskjæret

Gamle Kjerstad

Stonghola

Gamle Kjerstad

Storhallen

Forosen

Storholla

Gamle Kjerstad

Storholmen

Gamle Kjerstad

Stormyra

Gamle Kjerstad

Storsteinen

Kjerstad

Stortjønna

Gamle Kjerstad

Straumen

Forosen

Straumneset

Kjerstad

Strupen

Silsanden

Struphaugen

Silsanden

Sverrebrygga

Forosen

T


Titingvika

Gamle Kjerstad

Tjønnskogan

Silsanden

Tjønnskogelva

Silsanden

Tjønnskogtjønnan

Silsanden

Tømmerberget


V


Valen

Forosen

Vegan

Forosen

Vika

Gamle Kjerstad

Vikåkeren

Gamle Kjerstad

Ø


Ørntuva

Gamle Kjerstad

Øvervadet

Forosen*) evt. Klongelhaugen

**) evt. Gjøshaugen
klongel = tornris, vekst

gjøse = stirre, set

Sørvestre del av Tjeldøya

med unntak av Kjerstad-området

STEDSNAVN

KARTBLAD

A


Andklakkan

Tofte/Tjeldnes

Andklakkan

Bolløya

Andklakkodden

Tofte og Tjeldnes

Andklakkreva

Tofte/Tjeldnes-omr

Andklakkskjeret

Tofte/Tjeldnes-omr

Andklakkstranda

Tofte/Tjeldnes-omr

Andklakkvika

Tofte og Tjeldnes

Andreasdalen

Andreasdalen

Andreashøgda

Andreasdalen

Andreasskjæret

Tofte og Tjeldnes

Aspekråholla

Tofte/Tjeldnes-omr.

Attenholmen

Digermulen

B


Bakaromnen

Kjærfjorden

Bakken (innmark)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Bakken

Digermulen

Bakkeveien

Tofte/Tjeldnes-omr.

Banvadelva

Tofte/Tjeldnes-omr.

Banvadet

Bolløya

Bekkekjerran

Tofte og Tjeldnes

Bekkelva

Valvåg

Berghaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Bjønngrova

Odden-omr.

Bjørnhåjen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Blåberget

Tofte/Tjeldnes-omr.

Blåskjeret

Digermulen

Blåskjæret

Våge

Blåsteinvollen

Odden-omr.

Blåura

Kjærfjorden

Blåuran

Tofte og Toftedalen

Bolløya

Bolløya

Bolløystabben (Bolløystabban)

Bolløya

Botnelva

Kjærfjorden

Botnelva

Valvåg-omr.

Botnvatnet

Valvåg-omr.

Botnkallen

Kjærfjorden

Botnneset

Kjærfjorden

Botnstranda

Kjærfjorden

Botntinden

Kjærfjorden

Breisteinen

Kjærfjorden

Breistrandkroken

Våge

Breistrandneset

Våge

Brenna (lang, tørr myr)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Brubekken

Tofte/Tjeldnes-omr.

Byhaugen/-håjen

Tofte/Tjeldnes-omr

Buksvatnet

Andreasdalen

Buskjeret

Dragland-omr.

Buveien

Tofte/Tjeldnes-omr.

Båtberget

Våge

D


Dalbergan

Kjærfjorden

Dalbergan

Kjærfjorden

Dalhøgda

Valvåg

Dalneset

Kjærfjorden

Dalsbø (Dalsbøen)

Bolløya

Dalsbøelva

Tofte/Tjeldnes-omr

Dalsletten

Kjærfjorden

Dalsøya

Bolløya

Dalsøyosen

Bolløya

Damkjerran

Våge

Dammen

Våge

Digermulen

Digermulen

Digermulodden

Digermulen

Dikemyra (Dikmyra)

Tofte og Tjeldnes

Dragland

Dragland-omr.

Draglandsklubben

Dragland-omr.

Draglandsosen

Dragland-omr.

Drangelberget

Tofte/Tjeldnes-omr.

Duken (M/Ol'Olsa-stua)

Odden-omr.

Dukhaugen

Odden-omr.

Dukmyra

Odden-omr.

Durmålshaugen

Tofte og Toftedalen

Durmålstuva (=Oddetinden)

Tofte og Toftedalen

Durmålstuva

Dragland-omr.

Dvergsletta

Tofte/Tjeldnes-omr.

E


Einvikhola

Valvåg

Eitervågdalen

Valvåg

Eitervågdalfjellet

Valvåg

Eitervågen

Valvåg

Eitervågelva

Valvåg

Eitervågkråa

Valvåg

Eldhusosen

Odden-omr.

Eldhusåkeren

Tofte/Tjeldnes-omr.

Eldhusosen

Odden-omr.

Eldhusåkeren

Tofte/Tjeldnes-omr.

Engeneset

Tofte og Toftedalen

Engeneset

Tofte og Tjeldnes

Erikneset

Tofte/Tjeldnes-omr.

Erikåkeren

Tofte/Tjeldnes-omr.

F


Falkfora

Tofte/Tjeldnes-omr.

Finnelva

Tofte/Tjeldnes-omr.

Finnelvdalen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Finnelvhola

Tofte/Tjeldnes-omr.

Finnelvmoen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Finngamneset

Digermulen

Finnkjerka

Tjeldodden

Finnkongjota

Tofte/Tjeldnes-omr.

Finnkonskjeret

Tjeldodden

Finn-O’Nilsa-steinen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Fjøsåkeren

Tofte/Tjeldnes-omr.

Flatberghaugen

Odden-omr.

Flatholmen

Våge

Forahaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Fordalen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Forhalsen

Tofte og Toftedalen

Forhaugen

Tofte og Toftedalen

Forholtan

Tofte/Tjeldnes-omr.

Foros-bukta

Våge

Forosholmen

Våge

Forsdalen

Valvåg-omr.

Forsdalselva

Rotnessan

Forskogen

Våge

Forskottet (åker)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Fugltuva

Dragland-omr.

G


Galten

Rotnessan

Galtmyra

Tofte og Toftedalen

Gammelgården

Våge

Gammen

Våge

Gangarhaugen

Odden-omr.

GaupuraTjeldodden

Tjeldodden

Geitholmen

Våge

GeitholmenTofte og Tjeldnes

Tofte og Tjeldnes

Geitholmvalen

Tofte/Tjeldnes-omr.

GeitryggenDigermulen

Digermulen

Gillarheia

Tofte og Toftedalen

Gillarheia

Tofte og Tjeldnes

GillarheiaTjeldodden

Tjeldodden

GjerdeValvåg

Valvåg

Gjermoen

Odden-omr.

Grisen

Valvåg

Grishola

Tofte/Tjeldnes-omr.

Græsskogen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Grønnmyrhalsen

Våge

Grønnmyrhaugen

Våge

Gunnarpålen


H


HagaAndreasdalen

Andreasdalen

Haugbakkan

Tofte/Tjeldnes-omr.

Havskjeran

Tofte/Tjeldnes-omr.

Hegga

Tofte/Tjeldnes-omr.

Hella

Tofte og Toftedalen

Hesteberget

Odden-omr.

Hesthaugen.

Odden-omr.

Hestkråkdalen

Valvåg

Hestkråkdalen

Valvåg

Heststranda

Bolløya

Heststrandhaugen

Bolløya

Heststrandmyra

Tofte og Tjeldnes

Heststrandmyra

Bolløya

Heststrandneset

Bolløya

Heststrandosen

Bolløya

Heststrandskjeret

Bolløya

Heststrandskogen

Bolløya

Heststrandveien

Bolløya

Hjellhaugen

Våge

Hjertet

Tofte og Toftedalen

Hjertholmen

Våge

Hola

Tofte/Tjeldnes-omr.

Holmskjeret

Våge

HoltanValvåg

Valvåg

Humbærholla

Tofte/Tjeldnes-omr.

Humpen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Humpdalen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Hundberghola (Hundbærhola)


Hundberghola

Tofte og Tjeldnes

Hundsteinen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Høgda

Valvåg

Høgholtan

Valvåg

Høykråa

Andreasdalen

Høykråbergan

Andreasdalen

Høymulstranda

Tofte/Tjeldnes-omr.

Høystakkskjeret

Valvåg

Hårkallhamn

Tjeldodden

I


Innerskaret

Bolløya

Innerskaret

Tjeldodden

Innvika

Valvåg

Ivarjorda

Tofte/Tjeldnes-omr.

J


Jakobelva

Tofte/Tjeldnes-omr.

Jegersberg

Digermulen

Jektoppsettet

Rotnessan

Jektstranda

Rotnessan

Jektstrandholmen

Rotnessan

Jomyra

Tofte/Tjeldnes-omr.

Josarsa-vika

Våge

Jærmoan

Tjeldodden

K


Kabelneset

Tofte/Tjeldnes-omr.

Kanalen (=Storveita)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Karneleshaugen (Neshaugen)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Karvevika

Odden-omr.

Kilda

Tjeldodden

Kildmyra

Tofte/Tjeldnes-omr.

Kipersletta

Våge

Kjemperundhaugen (Kjemperullhaugen)

Tofte og Toftedalen

Kjerråkeren

Odden-omr.

Kjerringdalen

Rotnessan

Kjerstadrevva

Kjærfjorden

Kjærfjordbotn

Kjærfjorden

Kjærfjorden

Våge

Kjærfjordstraumen

Våge

Kjærfjordvatnet (Rødurv)

Kjærfjorden

Kjærringdalen

Rotnessan

Kjærringdalsmyra


Kjærringsteinen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Klinkhammaren

Kjerstad

Kleftersteinen (=Kløftersteinen?)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Klokkarstranda

Tofte/Tjeldnes-omr.

Kløftersteinen

Kjærfjorden

Kobbesteinen

Kjærfjorden

Komsbergan

Tjeldodden

Kongsvold

Digermulen

Kongsvold

Valvåg

Kopparsveinen

(-steinen?)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Koppvadet

Tofte/Tjeldnes-omr.

Konsvika

Tofte/Tjeldnes-omr.

Kriken

Tofte/Tjeldnes-omr.

Krikelva

Tofte/Tjeldnes-omr.

Krikelva

Tofte/Tjeldnes-omr.

Kristianholla (-høla)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Kroken

Tofte/Tjeldnes-omr.

Krokelva

Tofte/Tjeldnes-omr.

Krokelvdalen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Krøkebærdalen

Tofte og Toftedalen

Krøkebærdalen

Tofte og Toftedalen

Kuhola

Tofte og Toftedalen

Kuholbergan

Tofte og Toftedalen

Kvalhausen

Valvåg

Kvalhausen

Rotnessan

Kvalhausen

Bolløya

Kvannes

Våge

Kvannes

Tofte og Toftedalen

Kvanneshågen (-haugen)

Tofte og Toftedalen

Kvannto

Valvåg

Kvanntoelva

Valvåg

Kvannåkerbakkan

Tofte/Tjeldnes-omr.

Kvannåkereen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Kvitberget

Tofte/Tjeldnes-omr.

Kvitekkerstrupen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Kvitekra

Tofte og Tjeldnes

Kvitsandøra

Tofte og Toftedalen

Kåsa

Våge

L


Lakkorabban

Tofte/Tjeldnes-omr.

Langbuhaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Langmyra

Tofte og Toftedalen

Langmyrhalsen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Langneset

Andreasdalen

Langneset

Digermulen

Langneset

Kjærfjorden

Langnesfjellet

Kjærfjorden

Langnesgrunnen

Kjærfjorden

Langosen

Tjeldodden

Langstranda

Bolløya

Langvatnet

Rotnessan

Lappkonrabben

Våge

Lapptjeldbergan

Rotnessan

Lapptjeldbergand

Kjerstad

Leirosen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Lemman

Tjeldodden

Lia

Tofte/Tjeldnes-omr.

Li-elva

Kjerstad

Ligjota

Kjerstad

Lille-Rotnes

Rotnessan

Lilleholmen

Andreasdalen

Lilleholmen

Digermulen

Linberget

Rotnessan

Linberghaugen

Rotnessan

Linbergvika

Rotnessan

Lisemyra (Lisamyra)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Litjegillarheia

Tofte/Tjeldnes-omr.

Litjehavskjeret

Tofte/Tjeldnes-omr.

Litjelia

Tofte/Tjeldnes-omr.

Litjelibakken

Tofte/Tjeldnes-omr.

Litjenaustholmen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Litjeneset

Odden-omr.

Litjeneset

Tofte/Tjeldnes-omr.

Litjenesklubben

Odden-omr.

Litjenesosen

Tjeldodden

Litjetennholmen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Litjeskjeret

Odden-omr.

Litjevatnet

Tofte/Tjeldnes-omr.

Litjevika

Tofte/Tjeldnes-omr.

Lombusalta

Tofte og Toftedalen

Lombø

Tofte/Tjeldnes-omr.

Lomhaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Lomtjønnhaugen

Tjeldodden

Lunden

Valvåg

Lyngholmen

Digermulen

Lødingsvika

Tofte/Tjeldnes-omr.

Løken

Våge

Løkmyra

Våge

M


Melkhaugen (-hågen)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Mellomstranda

Valvåg

Mettekilden

Tofte/Tjeldnes-omr.

Mettemyra

Tofte/Tjeldnes-omr.

Middagsberget

Tofte/Tjeldnes-omr.

Middagsvardhøgda

Tofte/Tjeldnes-omr.

Midtgård

Odden-omr.

Molvika

Tofte/Tjeldnes-omr.

Molvikhaugen

Odden-omr.

Mosehaugen

Tofte og Toftedalen

Moshaugen

Digermulen

Moshaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Moshaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Myra (innmarksteig)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Myrveien

Tofte/Tjeldnes-omr.

Mølndalen

Tofte og Toftedalen

Mølnelva

Valvåg

Mølndalen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Mølnsteinen (Mølnsteinan)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Mølnsteinmyran

Tofte og Toftedalen

Mølnvadet

Tofte/Tjeldnes-omr.

N


Naustholman

Tofte og Tjeldnes

Naustholmen

Odden-omr.

Naustneset

Våge

Naustvika

Våge

Nerlægda

Tofte/Tjeldnes-omr.

Ner-Tofte

Tofte/Tjeldnes-omr.

Neset

Tofte/Tjeldnes-omr.

Neset

Odden-omr.

Neshaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Nordbotn

Kjærfjorden

Nordbotnelva

Kjærfjorden

Norddalen

Kjærfjorden

Nordheim

Digermulen

Nordholmen

Valvåg

Nordstranda

Digermulen

Nordstranda

Valvåg

Nordstranda

Bolløya

Nordstrandskjeret

Valvåg

Nygård

Valvåg

O


Odden


Oddeaksla

Tjeldodden

Oddegota

Bolløya

Oddegåtta

Bolløya

Oddegåtta

Tjeldodden

Oddetinden

Tjeldodden

Oddhella

Tjeldodden

Oddhellvika

Tjeldodden

Oksen

Tofte og Toftedalen

Oksen

Tofte og Tjeldnes

Olderveita

Andreasdalen

Olderveita

Digermulen

Ol'Nilsa-reva

Odden-omr.

Ol'Olsa-stua

Odden-omr.

Oppmarsumskjeret

Tofte/Tjeldnes-omr.

Oppund Hjertet

Tofte/Tjeldnes-omr.

Osen.

Tofte/Tjeldnes-omr.

Oterosen


Oterura

Tofte/Tjeldnes-omr.

P


Petterhaugen

Odden-omr.

Pettervollen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Piggsteinenn

Kjærfjorden

Porkeskaret

Odden-omr.

Purka

Rotnessan

Purkeskaret

Tjeldodden

Pålberget

Tofte og Tjeldnes

Pålberget

Tjeldodden

Påle

Tjeldodden

Andersdalen

Digermulen

Valvåg

Rotnesan

Forosbukta

Kjærfjorden

Våge

Tofte/Tjeldnes

Tjeldodden

Bolløya

R


Rabban

Våge

Ragnvaldhaugen

Valvåg

Ramnflågan

Tjeldodden

Rebekkahaugen

Valvåg

Rebekkaholmen

Valvåg

Rebekkaneset

Valvåg

Reingjerdet

Tofte/Tjeldnes-omr.

Reingjerdveien

Tofte/Tjeldnes-omr.

Reintuva

Tofte og Toftedalen

Reintuva

Tofte og Tjeldnes

Revet

Våge

Ribor(g)elva (=Storveita)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Risøya

Bolløya

Risøykollen

Bolløya

Rona

Tofte og Toftedalen

Rotneshaugen

Rotnessan

Rotnesodden

Rotnessan

Rotnesvika

Rotnessan

Rundhaugen

Tofte og Tjeldnes

Rundskjeret

Valvåg

Rundstabben

Bolløya

Rødsanden

Tofte og Toftedalen

Rødsanden

Tofte og Tjeldnes

Rødura

Kjærfjorden

Rødurelva

Kjærfjorden

Rødvarden

Tofte/Tjeldnes-omr.

Røytvadet

Tofte og Toftedalen

Røytvadet

Tofte og Tjeldnes

Røytvadholla

Tofte/Tjeldnes-omr.

Råsa


S


S Straumselva

Digermulen

Salta

Tofte/Tjeldnes-omr.

Saltosan

Tofte og Toftedalen

Saltosan

Tofte og Tjeldnes

Sandbakkhaugen

Våge

Seitaumtjuven

Tjeldodden

Silsanddalen

Rotnessan

Silsandelva

Rotnessan

Silsandodden

Rotnessan

Silsandvatnet

Rotnessan

Silsandvika

Rotnessan

Siriskolten

Tofte/Tjeldnes-omr.

Siriskolthola

Tofte/Tjeldnes-omr.

Sisselvolden

Valvåg

Sjøbubakkan

Tofte/Tjeldnes-omr.

Sjøbuhaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Sjøbuneset

Våge

Sjøbuåkeren

Tofte/Tjeldnes-omr.

Sjåbubakkan

Tofte og Tjeldnes

Skarmyra

Tofte/Tjeldnes-omr.

Skarvskjæret

Tofte og Tjeldnes

Skarvskjærvalen

Tofte og Tjeldnes

Skatflua

Tofte/Tjeldnes-omr.

Skavstrand

Valvåg

Skilhøla

Tofte/Tjeldnes-omr.

Skilmyra

Tofte/Tjeldnes-omr.

Skilneset

Våge

Skilneset

Tofte og Toftedalen

Skilneset

Tofte og Tjeldnes

Skiposen

Tofte og Toftedalen

Skiposen

Tofte og Tjeldnes

Skipperneset

Digermulen

Skittenbukta

Digermulen

Skittenosen

Bolløya

Skjebbhøla

Tofte/Tjeldnes-omr.

Skjebbosen (Skiposen)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Skjeggen

Tjeldodden

Skjellhaugen

Digermulen

Skjettenbukta

Digermulen

Skjettendalen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Skjettendalen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Skjettenosen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Skjettenvika

Odden-omr.

Skjolmyra

Tofte og Toftedalen

Skjåholmen

Våge

Skognessan/-neset

Kjærfjorden

Skolehaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Skyttarsteinen

Kjærfjorden

Slagbostranda

Tofte/Tjeldnes-omr.

Slagbåtstranda

Tofte og Toftedalen

Slagbåtstranda

Tofte og Tjeldnes

Sletten

Kjærfjorden

Slettbergan

Tofte/Tjeldnes-omr.

Slåtthåjen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Smedjorda

Tofte/Tjeldnes-omr.

Småbakkan

Tofte/Tjeldnes-omr.

Småmølnan

Tofte/Tjeldnes-omr.

Småoksen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Småosan

Tofte/Tjeldnes-omr.

Småosvadet

Tofte/Tjeldnes-omr.

Småvarden

Tofte og Toftedalen

Småvarden

Tofte og Toftedalen

Småvatnan

Tofte/Tjeldnes-omr.

Sommarneset

Tofte/Tjeldnes-omr.

Sommarnesmyra

Tofte/Tjeldnes-omr.

Sprangfloget

Valvåg

Sprangmyra

Valvåg

Spælen (Spelen)

Bolløya

Spælen

Tjeldodden

Stabben

Tjeldodden

Steinbakkan

Tjeldodden

Steinbakkjerka

Tofte/Tjeldnes-omr.

Steinholmen

Valvåg

Steinholmen

RotnessanRotnessan

Steinbitskjeret

Tofte/Tjeldnes-omr.

Steinskjeret

Odden-omr

Steinstranda

Valvåg

Steinvollen

Tofte og oftedalen

Stemdalen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Stemdalsmyra

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storelva

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storelvdalen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storelvforsen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storelvmyran

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storfjøshaugen

Odden-omr

Storgrøfta (=Storveita)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storhaugen

Valvåg

Storhaugen

Tofte og Tjeldnes

Storhaugen

Odden-omr.

Storholmen

Våge

Storkjelen (åker)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storlia

Rotnessan

Storlia

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storlægda

Valvåg

Stormyra

Digermulen

Stornaustholmen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storneset

Rotnessan

Storneset

Bolløya

Storneshalsen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Stornesholmen

Bolløya

Storoksen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storosen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storrotnes

Rotnessan

Storsteinhaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storsteinvollen

Tofte og Tjeldnes

Storteigen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storvatnet

Tofte/Tjeldnes-omr.

Storveita (=Kanalen)

Tofte/Tjeldnes-omr.

Stranda

Tofte/Tjeldnes-omr.

Straumen

Digermulen

Straumhalsen

Våge

Straumsdalshøgda

Andreasdalen

Straumselva

Andreasdalen

Straumselva

Digermulen

Straumselva Søndre

Digermulen

Straumsosen

Andreasdalen

Straumsosen

Digermulen

Støypsandbukta

Tofte/Tjeldnes-omr.

Svenskestranda

Andreasdalen

Syllvadet

Våge

Sørdalen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Sørfjellet

Rotnessan

T


Teinan

Våge

Tennholman

Våge

Tennholmen

Tjeldodden

Tennholmkalven

Tjeldodden

Tennholmsundet

Tjeldodden

Tindvatnet

Tjeldøya

Tinghågen (-haugen)

Bolløya

Tinghågmyra

Bolløya

Tinghågmyra

Tjeldodden

Tjeldhaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Tjeldholmen

Digermulen

Tjeldnes

Tofte og Toftedalen

Tjeldnes

Tofte og Tjeldnes

Tjeldnes naturreservat

Tofte og Tjeldnes

Tjeldneselva

Tofte/Tjeldnes-omr.

Tjeldnessjøen

Tofte og Tjeldnes

Tjeldnesvika

Tofte og Tjeldnes

Tjeldodden

Tjeldodden

Tjukkskogen

Tofte og Toftedalen

Tjukkvian

Våge

Tofte

Tofte og Toftedalen

Tofte

Tofte og Tjeldnes

Toftedalsvatnan

Tofte og Toftedalen

Tofteelva

Tofte og Toftedalen

Tofteosen

Tofte og Toftedalen

Tofteosen

Tofte og Tjeldnes

Tortentoppen


Trappetrinn-elva

Rotnessan

Tronggapet

Andreasdalen

Tverrosen

Bolløya

Tverrosen

Tjeldodden

Tøa

Bolløya

Tøa

Tjeldodden

Tøhaugen

Tjeldodden

Tømyra

Tjeldodden

U


Ura

Tofte og Toftedalen

Utjeneshalsen

Tjeldodden

V


Vadlund

Odden-omr

Valberget

Tofte og Toftedalen

Valberget

Tofte og Tjeldnes

Valen

Digermulen

Valvåg

Valvåg

Valvågbotn

Rotnessan

Valvågbrua

Valvåg-omr.

Valvågkeila

Valvåg

Valvågpollen

Rotnessan

Varghaugen

Tofte/Tjeldnes-omr.

Vasskjeften

Våge

Vasstindfjellet


Vedhoggan

Valvåg

Vedhoggan

Kjerstad

Vedhøggan

Valvåg

Vegan

Kjerstad

Vetleheimen

Valvåg

Vika

Kjerstad

Vikran

Bolløya

Vikran

Tjeldodden

Vollen

Odden-omr

Vonnasteinen

Kjerstad

Vonnasteinen

Våge

Våge

Våge

Vågeaksla

Tofte og Toftedalen

Våge-Flatholmen

Våge

Vågesalta

Tofte og Toftedalen

Vågesalta

Tofte og Tjeldnes

Vågevatnet

Våge

Våjedalen

Kjærfjorden

Vårstramundstøa

Tjeldodden

Ø


Østgård

Odden-omr

Øya

Rotnessan

Å


Åkloskaret

Tofte og Toftedalen

Åtringosen

Odden-omr

KLIKK PÅ KARTENE FOR FULL STØRRELSE.

09.07.1989 PH


Sommarfjøshaugen.


Nevnt på Blad I på utskiftningskartet.


To sommarfjøsa er i SW og S av ahaugen. De også er med på kartet. Og det må antas det er disse, eller kanskje bare den enentuellt eldste av dem, som ga navn til denne haugden i sin tid.


Jeg kan ikke minnes å ha hørt navnet brukt hos oss heime eller ellers og jeg er nok først blitt kjent med navnet fra utskiftningskartet. Men andre personer, helst noen eldre enn meg kan jo ha kjent og brukt navnet ofte.


Alderen på navnet på haugen antas å være som for den første sommarfjøsen, hvilken, og nårtid vet ikke jeg, eller yngre enn det.


Haugen er lang sett i fra sør, men sett i fra nord ser det nesten ut som to, en liten i vest og en stor i aust og med et "skar" i mellom. Det er SW og sør av nevnte lille haugdel at sommarfjøsan stod og vist på kartet. Utmarksgjerdet går i sørsida av sommarfjøshaugen, ei god veibredde i fra denne. På haugens østre, høgaste "topp" var iflg. kartet et trigonometrisk punkt "VIII ^" brukt under kartlegginga for jordskiftet (utskiftninga - et fastmerke). Dette merket som skulle ha vært hogd inn i berget har jeg for mange år siden leita grundig etter uten å finne det.


Jeg tror ikke det er noen i dag som bruker eller vet navnet på denne haugen, men det kunne vært artig å spurt noen unge om navnet på haugen.