Gaupejakt

Gaupejakt på Tjeldøya

Bildet over er trolig avisutklipp fra en lokalavis. Vi ser Vemund Strand (som holder gaupa) og Einar kristoffersen.

Fra avisa Nordlands Avisa II av 16.02.1937 har vi hentet denne avisartikkelen.

Vinteren 2009 hadde reineieren som har dyr på Tjeldøya store problemer med rovdyr som herjet i reinflokken på øya. Opp mot 40 dyr ble bekreftet drept eller skadet av gaupe. I den forbindelse pågikk det en storstilt gaupejakt i Tjeldsund kommune, og i nabokommunene Skånland og Evenes (ETS-området).

(Alle foto privat)

ROVDYR PÅ TJELDØYA

Flere gauper har i vinter 2009 forvoldt store skader og lidelser på reinsdyrene som beiter på Tjeldøya. Opp mot 40 rein er funnet drep eller skadet. Fra Kjærfjord båtforening sin nettside har vi sakset nedenforstående historie om gaupejakta på Tjeldøya, der en gaupe ble skutt 06.03.2009. 13.03.2009 ble ytterligere 2 gauper til skutt på Tjeldøya. Dette er trolig de dyrene som har drept opp mot 40 reinsdyr på øya. Vistnok skal det befinne seg ytterligere ei hangaupe til på øya.

Båtforeningen på gaupejakt

Jakt er kanskje ikke det en først forbinder med en båtforening, men flere medlemmer fra Kjærfjord båtforening har i flere måneder jaktet på gaupe på Tjeldøya. 6. mars ble det full klaff for Paul Arne Pettersen (medlem av båtforeningen) og jaktlaget på ti. En 15 kilos hunngaupe ble skutt i området ved Toftedalen.

Både sønnen Henrik og faren Henry var med på jakten, så tre generasjoner Pettersen var med på jaktlaget som til slutt felte gaupen. Det ble i jakten også brukt båt for å frakte jegere inn i Kjærfjorden, og båtvante Edvart Kristoffersen kom ut av Kjærfjorden bare en drøy time før gaupa ble skutt. Det var et vakkert dyr som var felt med imponerende flotte og tydelige flekker i pelsen. Både klør og tenner var fryktinngytende, så det er forståelig at den har drept nærmere tretti reinsdyr. Tjeldøya er kupert og derfor godt jaktterreng for jerv og gaupe samtidig som det gir rovdyrene gode muligheter for å gjemme seg bort. Sporsnø, utholdenhet og godt samarbeid resulterte til slutt i at ei listig hunngaupe måtte bøte med livet.

Vil du se alle bildene til båtforeninga fra gaupejakta gå hit.

Paul Arne Pettersen holder opp den femten kilo tunge gaupen. Imponerende lengde på kattekroppen og flekkene på gaupen er spesielt tydelige på dette eksemplaret (Foto fra nettsida til Kjærfjord båtforening).

Og 22.03.2009 ble det felt ei gaupe i Skånland kommune der jegere fra Kjerstad deltok i jaktlaget. Dette var en 23 kg tung hangaupe. Gaupa ble skutt i området ved Nipen. Ny jakt ved Blåfjellvann var resultatløs i dag. Dette betyr vel at jakt på flere dyr vil fortsette.

Jaktlaget som felte ei gaupe 22.03.2009 (fotograf ukjent). Fra Kjerstad ser vi fra høyre Henry, Henrik og Paul- Arne, alle Pettersen. Edvard Kristoffersen skimtes bakerst.

Og den 25.03.2009 ble den 8de gaupa skutt. Denne gangen var det Henry Pettersen fra Kjerstad som sto for fellinga. Gaupa ble skutt ved Tennevika i Skånland.

På bildet ser vi i bakre rekke fra venstre: Anders Huva, Paul Arne Pettersen, Svein Berg, Viggo Berg (leder for jaktlaget), Dag Kvernmo, Kim Rune Røkenes. Fremre rekke fra venstre: Edvard Kristoffersen, Henry Pettersen (skytter), Bjørn Andor Hanssen, Tor Berg og Arild Nilfjord. Fotogrqaf ukjent.

8de gaupe. Foto: Henry Pettersen

Når det gjelder gaupejakt på Tjeldøya så er det ikke første gang at det felles gaupe på øya. Forrige gang dette skjedde var så langt tilbake som i 1937, da et jaktlag skjøt ei gaupe på sørenden av øya. Dette kan du lese om i Årbok for Tjeldsund av 1996, der Karl Breivik har en artikkel han har kalt Rovdyrjakt. Det ble lenge jaktet på dette dyret, og til slutt ble gaupa såret og sporene førte til ei berghule ved Ravnflåget ikke langt fra Tjeldodden der den hadde søkt tilflukt. Får å få avlivet dyret krøp to av jegerne inn i hula utstyrt med lommelykter og gevær. De to modige jegerne var Einar Kristoffersen fra Kjerstad og Vemund Strand fra Strand ved Lødingen.

I samme artikkel kan du også lese om en ulvejakt på Tjeldøya samme år. Men her var ulven noe heldigere enn gaupa - ihvert fall mens den befandt seg på Tjeldøya - idet den greide å unnslippe øya med livet i behold til tross for storstilt jakting. Men denne ulven ble senere felt i Lødingen Vestbygd i april 1938.

PRIVATKOPIERTE ARTIKLER

("PIRATKOPIERTE"? ) SOM OMHANDLER KJERSTAD.  KILDER  VESENTLIG  TIDLIGERE UTGAVER AV ÅRBOK FOR TJELDSUND OG AVISUTKLIPP:

Webredaktørens bidrag til gode (eller tvilsomme) jakthistorier: "Den lengste turen jeg har gjort".

(Kilde: Årbok for Tjeldsund årgang 17)

Karl Breivik har en artikkel han har kalt Rovdyrjakt.

(Kilde: Årbok for Tjeldsund årgang 8)

Avisutklipp om gaupejakta i 2009

Sakset fra Nordlands Avis 13.02.1931.