Gamle bilder

Gamle Kjerstad-bilder

På denne siden vil vi vise noen gamle bildene fra Kjerstad.

Opplysninger om enkeltbilder og personer mottas med takk. For ikke å snakke om flere gamle bilder.

De fleste bildene tatt før ca. 1940 har ukjent fotograf. Der fotograf er kjent opplyses dette under hvert bilde.

KLIKK PÅ BILDENE MED BLÅ RAMME FOR STOR VISNING. ALLE BILDENE KAN DU SE SOM LYSBILDEFREMVISNING, SE NEDE PÅ DENNE SIDEN.

1936-37

"Gamle" Kjerstad. Vi ser mot sørvest med Vestfjorden som åpner seg i bakgrunnen.Bakerst i bildet/nederst på neset huset til Hagbart Pettersen bygd i 1935. Til høyre for dette Petter Hansen sitt gammelhus, bygget i ca. 1875, og revet i 1939. Nyhuset er ennå ikke påbegynt. Fjøsen til Petter Hansen bygd i 1926, Videre oppover veien huset til Albert/Andreas Hansen bygd ca. 1907, fjøsen bygd i ca. 1908. Og helt i høyre bildekant huset til Peder/Toralf Danielsen. Huset nærmest tilhørte Johan Edvard Johansen, ferdigbygd i 1910. Og på sørsida av veien litt til venstre for midten av bildet huset som Johan Peter Knudsen bygde ca. 1860-tallet. Dette er Kjerstads eldste husbygning, og står slik den dag i dag som på bildet . Fjøsen ble bygd trolig i 1898 (eller mulig 1894) og revet i 1954 for å gi plass til den nye fjøsen som står der i dag.

D/S ASMUND

På Kjerstad var det mange av ungdommene som reiste til sjøs. Det gjorde også Hagbart Pettersen, som i 1927 var påmønstret S/S ASMUND, som gikk på Narvik-fart.

ARBEIDER PÅ BUREISNINGSVEIEN ENGANG I 30-ÅRAN

Som bildet over, men her har arbeidsstokken en velfortjent matpause.

1. Ukjent

2. Normann

3. Arthur

4. Torgeir

5. Johan

6. Else

 7. Sverre

 8. Amanda

 9. Eline

10. Solveig

11. Ragnar

12. Olga

HJEMME HOS SOFIE OG EDVARD KRISTOFFERSEN

Sofie mater hønene.

HJEMME HOS SOFIE OG EDVARD KRISTOFFERSEN

Fra venstre Fredrikke, Reidar eller Klaus?, Sofie og Kristofa.

HJEMME HOS SOFIE OG EDVARD KRISTOFFERSEN

SØNDAGSTUR I 1937-38

Hagbart ute på søndagstur med en "hale" med unger etter seg. Bildet er trolig tatt i Tjønnskogan på den nye vegen som ble bygd der i 30-åran. På bildet ser vi fra venstre bakfra Olga, Amanda, Eline, Arthur, Leif, Henry, Hagbart og Solvoll eller Skogvoll som var lærer

ANTAGELIG VÅREN 1941

Toralf sammen med en del av ungene på Kjerstad, og ihvertfall en fra Våge. Bildet er tatt "oppe i Svingen". I bakgrunnen til høyre huset til Kristianne og Petter. I forgrunnen den ukjente fotograf.

1. Toralf

2. Ingrid

3. Helene

4. Olga

5. Kåre

6. Amanda

7. Eilif

8. Ukjent

9. Laffen (Våge)

10. Ragnar? (Våge)

11. Alf

12. Edvard?

13. Erling?

14. Laila

Henry, Helene, Alf og Gunnar

Alf, Henry, Gunnar, Inga og Helene.

GAMMELSTUA CA. 1935

Gammelstua våres (07.02.1988 PH - bygd av Hans Olai Andreassen). Her ser du et bilde av stua våres tatt i 1930-åran, kanskje 1935. Var det tatt av Gerton, eller kanskje av ho Asbjørg hennes Othelia, eller av pappa?

NYSTUA 1937-38

Gammelt og nytt side ved side. Petter Hansen bygger nytt våningshus.

1937-1938

Petter Hansen er ferdig med å bygge opp nyhuset, mens gammelhuset ennå ikke er revet. Dette ble revet i 1939. Her poserer Henry foran begge.

CA. 1930-ÅRENE

Huset til Johan Edvard Johansen, ferdigbygd i 1910.

UNGDOMMER I CA. 1930

Ungdommer på Kjerstad. Bildet må være tatt ca. 1930. Det er tatt ved fotballbanen på Blåskjærstranda. Vi ser Forosbukta i bakgrunnen.

1. Johan

2. Toralf

3. Einar

4. Anton

5. Torgeir

6. Peder

7. Petter

8. Hartløv

9. Nikolai

10. Gerton

11. Normann

12. Arne

13. Arthur

14. Sverre

15. Annar

16. Astrid

17. Helene

18. Lovise

19. Hilda

20. Ragnhild

21. Leif

22. Eline

23. Olga

HOS KARL NILSEN CA. 1936-37

Huset og fjøsen til Karl Nilsen, senere overtatt og bebodd av Julius og Sandra Everholm. På Holmhaugen bak til høyre ser vi forkjøkkenet med ishus tilhørende Olav Kjærstad sin revegård. Strandstinden kneiser i bakgrunnen.

REVEOPPDRETT FØR KRIGEN

Dette bildet er tatt fra gårdsplassen hos Albert/Torgeir Kjerstad. Vi ser et bur med reveunger, og det som foregår kalles for kapsling av reveunger iflg. Henry Pettersen. Han forteller at det skjer på den måten at Johan Kjerstad her sitter og holder en unge som biter rundt en trepinne samtidig som han holder kjeften på reveungen sammen. I trepinnen er det et hull som Torgeir fører en slange ned gjennom og videre ned i spiserøret på reveungen. I enden av slangen har de plassert en tablett som blir blåst ned ved at de klemmer på en luftbelg i øverenden av slangen. En måtte passe på så en ikke blåste tabletten ned i pusterøret. Metoden ble brukt ved medisinering av dyrene. Her gis det sikkert medisin mot bl.a. innvoldsorm eller ormekur, etc. Dama som står lent over buret er vi ikke sikker på hvem er.

Karl Nilsen er på vei nedover Halsen, og nærmer seg Svingen. På den tid (da det ikke var så mye å foreta seg!) var Svingen ofte møteplass for naboene på gården Kjerstad.

ENGANG I 1930-ÅRAN

PÅ BAKKAN CA. 1940.

Helene og Henry

MOTORÅTTRINGEN TIL ANTON OG BERTHEUS JOHANSEN

Fra venstre Martin Hansen, Hagbart Pettersen og Anton Johansen. Bildet er tatt i Salamonstøa eller det som vi nå kaller for Jakobstøa. På bildet ser vi de posere foran motoråttringen til Bertheus og Anton Johansen, som de først hadde den svære "Solo" motoren innmontert i, senere en Rapp. Se også under Motorer på side "Båter og farkoster".

JENTENE PÅ KROMMELHAUGEN ENGANG I BEGYNNELSEN 1950

Jeg håper dere tilgir at jeg "legger dere ut" på internett. Ihvertfall ser vi stående fra venstre Aud, Liv, Ingrid, og Gerd. Foran fra venstre Tordis, Janny, Randi, Annie, Kirsten og Helene.

Etter å ha løsrevet oss fra jentene ser vi bl.a. gammelfjøsen til Albert (revet 1954) med vindkjegle i vestrøstet, og nede på Sjøholmen står ennå restene etter revegården til Torgeir med revekasser inne i gården.

KJERSTAD SKOLE PÅ 40-TALLET

Fra venstre Henry Gunnar, Olav, Alf, Lilly, Helene og læreren Petter.

BEGRAVELSE PÅ 1950-TALLET

Petter M. Hansen og N-11-LN "Kjærfjord" fungerte som et sikkert bindeledd mellom bygdene rundt sørvestdelen av Tjeldøya og tettstedet Lødingen i tiden før det ble veiforbindelse. Og sånn var det også under denne gravferden fra Kjerstad til Lødingen.

PÅ BÆRTUR I KJÆRFJORDEN

Fra venstre Fredrikke, Arvid, Astrid, Hans-Petter, Annar, Helga og Hagbart.

KLASSEBILDE KJERSTAD SKOLE PÅ 50-TALLET (STORSKOLEN)

Bakerste rekke fra venstre: Sverre, Gerd, Jorunn, Liv, Aud og Randi.

Foran fra venstre: Mary, Annie, Roald og Tordis

KLASSEBILDE KJERSTAD SKOLE PÅ 50-TALLET (STORSKOLEN)

Bakerst fra venstre Annie, Aud og Jorunn skjult bak Liv, Gerd til venstre for Liv. Foran fra venstre Tordis, Roald og Sverre (kun skuldra synlig - identisk med meg).

KLASSEBILDE KJERSTAD SKOLE PÅ 50-TALLET (STORSKOLEN)

Bakerst fra venstre Randi, Annie og Aud. Foran fra venstre Mary og Tordis.

17. MAI PÅ KJERSTAD PÅ 50-TALLET

Toget svinger inn mot skolen.

TJELDODDEN CA. 1910-ÅRENE

Foran står Harald Leivseth, bak Susanne Gundersen og Gunnar Martin Jacobsen på slottemarka.

TJELDODDEN UKJENT ÅRSTALL

Bildet med de tre guttene på kjenner jeg (KELJ) bare ansiktet på den ene og det er Gunnar Martin Jacobsen. Han var elste barn til Marie og Gunnar Jacobsen.

DU "RASK"E GUTT

Hesten "Rask" samler krefter til neste økt oppe ved fjøsen til Olav. Legg merke til pumpa i fjøsveggen.

Dette bildet er fra da Johan (nr. to fra høyre) reiste til sjøs. De øvrige hører trolig til mannskapet på samme fartøy som Johan seilte på.

De tre i midten er veiarbeidere fra Bø i Vesterålen, flankert av Johan til venstre og Peder til høyre. Her poserer de oppe i Svingen. De tre arbeidet på veien ned til Vågekaia, så bildet kan mulig være tatt "under krigen".

SLOTTONN

Hesten til Einar navn?, Normann, Petra, Sofie og Lovise. Hvem sitter oppe på lasset? Lilly?

ELVEGÅRDSMOEN 1926

Hagbart Pettersen i midten bakerst. Første tropp av annen peletong, første infanterikompani under kommando av sersjant Woltermann, Elvegårdsmoen 1926.

ELVEGÅRDSMOEN 1926

Hagbart Pettersen. Første tropp av annen peletong, første infanterikompani under kommando av sersjant Woltermann, Elvegårdsmoen 1926.

ELVEGÅRDSMOEN 1926

Hagbart Pettersen nr. 1 fra venstre foran. Første tropp av annen peletong, første infanterikompani under kommando av sersjant Woltermann, Elvegårdsmoen 1926.

Rekruttskolen 1962på Odderøya ved Kristiansand. Hjemmesideskaperen står en eller annen plass...

FRA KROMMELHAUGEN 1930-32

Bilde er tatt fra Krommelhaugen sannsynlig engang i begynnelsen av 1930-årene. Vi ser en nybygd bureisnings-veg som starter fra Gårdselva, går videre oppover mot Nysjåhaugen og sommarfjøsene som lå utafor Sommar-fjøsporten. I bakgrunnen kneiser Kjerstadtinden. Krommelhaugen var en av utkikkshaugene som losene ofte gikk opp på for å få videre utsyn nedover leia, og for å se hva som foregikk ute på Tjeldsundet. Huset til venstre er stua til Jakob Johansen, den hvite stua med fjøs bakom tilhørte Albert Sandrup Kjerstad, og helt i høyre bildekant stua til Einar Kristoffersen. Dette bildet er trolig tatt en søndag. Vi ser Svingen i nedre bildekant, en yndet møteplass på søndager. Her var også losene som fortalte om turene, og utvekslet erfaringer. På Lødingen hadde losene en tilsvarende møteplass, Hansenhjørnet.

FRA KROMMELHAUGEN 1946-48

Skolen er bygget

1941 PÅ VEIEN

1941 på veien utafor Albert Kjerstad sitt hus. Dama bakerst er Inga fra Snubba, til høyre Julie med kanskje Lilly på armen, Dama til venstre med ungene ukjent.

I SLETTEN

03.08.1948 i Sletten. Fra venstre Ingvald, Edvard og Einar stående, sittende Julie, Anton, Arthur, Ole og Kristofa, liggende Petra.

Se flere bilder under fanen BILDER.

Har du noen opplysninger om bildene nedenfor? Kontakt svpetter@online.no.

UKJENTE BILDER