KJERSTAD

Kjerstad på Tjeldøya

Innhold

Foto: Mapaid AS (e.a.)

Kjerstad på Tjeldøya 31.07.2009. Til høyre innløpet til havna og Kjærfjorden, midt på bildet Kjerstadtinden 854moh, bak denne og litt til venstre Trollfjellet 1010moh og Helligtinden 948moh til høyre.

Stedet Kjerstad (68°27203 N 16°72603 Ø) ligger på sørvestsiden av Tjeldøya ved sørenden av Tjeldsundet. Her møtes Ofotfjorden og Tjeldsundet og begge åpner seg ut mot Vestfjorden. Stedet tilhører Tjeldsund kommune.

Ved Ramsundbrua deler vegen seg, og vi velger til høyre og kjører langs Tjeldsundet til servestenden av Tjeldøya. Til Kjerstad er det 28 km på god men smal asfaltvei.                               

Oversiktsbilde over Kjerstad med Tjeldsundet og Lødingen i bakgrunnen. Bildet er tatt på slutten av 1950-åra, like etter at kaia (til venstre) ble bygget. Til venstre i bildet innløpet til Kjærfjorden.

Navnet Kjerstad er ikke sett forklart noen steder. Navnet har vært skrevet Twestad, Theirstad, Tierdstaid, Thierresta, Tierstad og Kjærstad (iflg. Gårds- og Slektshistorie for Tjeldsund IIB). Bosetningen kan følges tilbake til midt på 1600-tallet.


Tidligere tilhørte sørvestre deler av Tjeldøya og Myklebostad Lødingen kommune. Men i 1964 ble Lødingen-delen av Tjeldøya overført til Tjeldsund kommune. Kort tid etter fikk Kjerstad veiutløsning, og en ny periode kommunika-sjonsmessig ble innledet. I 1973 fikk så nabogårdene Vaage, Tofte og Tjeldnes veiforbindelse idet det ble bygget bru over Kjærfjorden.

25.08.1990. Kjerstadneset i kveldssol

03.08.2013. Oversiktsbilde over Forosen på Kjerstad.

03.08.2013. Oversiktsbilde over Kjerstad, med Lødingen i bakgrunnen til høyre, og Tjeldsundet som går over i Vestfjorden bakover i bildet.

03.08.2013. Oversiktsbilde over Forosbukta med almenningskaia og anleggene til Kjærfjord båtforening.

Forosbukta april 2013 med Kjærfjord båtforening sine anlegg.

 


Naustneset i forgrunnen, Strandstinden i bakgrunnen

På slutten av 1950-tallet ble utbyggingen av havna på Forosbukta påbegynt, idet det ble bygget ny almenningskai. Senere er innløpet til Forosbukta og havna mudret ihvertfall to ganger, den gamle trekaia er erstattet av en stål-/betongkai. I 1983 ble Kjærfjord båtforening stiftet. Anlegget består i dag av en flytebrygge med plass til 30 båter, en ny brygge med plass til 16 båter og 52 meter gjesteplass, oppsett for båter, sanitæranlegg og et klubbhus (Sverrebrygga) i tilknytning til anlegget. Arrangør av Havets dag.

MK Kjærfjord i fortøyningen på Forrosbukta, antagelig 1958-59.       

Losbåten på Lødingen har vært en tur oppe på Kjerstad, og er på vei ut fra Forosbukta.

Kjerstad og nabobygdene ligger gunstig plassert for å bruke sjøen både som transportveg og for å skaffe seg et levebrød. Vi finner derfor mange fiskebåter som har hatt tilknytning til Kjerstad opp gjennom årene. Før vegen kom var også båt eneste måten å reise til og fra stedet på. Da Kjerstad ble tilknyttet vegnettet ble mye forandret, og tilknytningen og avhengigheten til Lødingen avtok. Å skaffe veiforbindelse til utenverdenen var en av de viktigste saker som bygdene på sørvestsiden av Tjeldøya arbeidet med. Og i sannhet må vi kunne si at det tok sin tid. Ifølge dokumentasjon startet dette arbeidet allerede rundt 1905, men først i 1968 fikk Kjerstad veiforbindelse nordover med det øvrige veinettet. Og i 1973 ble brua over Kjærfjorden åpnet og alle bygdene var dermed tilknyttet veinettet. (Se artikkelen om Veibygging på Kjerstad).

Kjerstad-revva, kjent seilingsmerke for fartøy på vei inn Vestfjorden. Vi ser Kjerstadtinden med Trolltinden i bakgrunnen.

Tjeldøyas plassering i knutepunktet mellom Vestfjorden som går over i Tjeldsundet og sjøleia videre nordover, og innløpet til Ofotfjorden, gjorde at et annet yrke blomstret opp bl.a. på Kjerstad, nemlig losyrket. Dette yrket utviklet seg slik at Lødingen til slutt ble landets største losstasjon i 1950-årene. Arbeidsplassen satte sitt preg på bygdene rundt Lødingen; bare stedet Kjerstad fostret ialt 15 loser. Og rundt 1950 var det 10 loser (pensjonister medregnet) som bodde på Kjerstad (se www.sverrep.com/kjerstad/losene.html).

"Gamle" Kjerstad høsten 2009. Storholmen til venstre på bildet, bak Storholmen stikker Naustneset ut. På dette bildet er det flo sjø, ja til og med springflo. Ved fjære sjø tørrlegges store områder til glede og nytte for sjø- og vadefugler.

Rundt 1950 bodde det ca. 75 personer på Kjerstad, og i 1952 hadde stedet 18 skoleelever. Så vi kan godt si at stedet opplevde en blomstringstid rundt 1950-årene. Til tross for at stedet før 1957 ikke hadde utbygd elek-trisk kraft, ikke veiforbindelse, ikke kaianlegg, ingen rutegående forbindelser, ingen postombæring, ikke vannverk, ingen nærhet til lege... ikke bil, ikke TV, ikke internett, ikke mobiltelefon.... Det er vanskelig for de som vokser opp i dag å forstå at det kunne være et godt sted og en god tid å vokse opp på, til tross for alt som vi ikke hadde. Men for de som var voksne på den tida og hadde ansvar for hjem og familie opplevdes nok hverdagen langt annerledes enn vi som var unger.


På undersidene til Kjerstad (se INNHOLD øverst på denne siden) vil vi forsøke å beskrive stedets utvikling så langt tilbake som vi har kunnet komme. For å gi et så riktig bilde er kilder kontrollert opp mot dokumentasjon så langt det har latt seg gjøre. Alle kilder er oppgitt.

Fredrik er ute med kiten på Tjeldsundet

NYERE BILDER FRA KJERSTAD OG TJELDSUND

Her vil vi legge inn bilder fra Kjerstad, de ferskeste bildene først.

Bildene finner du under fanen BILDER.

Kjerstadneset i april 2013.

KLIKK PÅ BILDENE

KART (klikk):

Kart over Kjerstad og Tjeldsund.

LINKER:

Kjærfjord båtforening sine anlegg ligger fint skjermet ved innløpet til Kjærfjorden.

(Foto: Kjærfjord båtforening).

Oversiktsbilde Kjerstad, trykk på bildet

(Kilde:http://norgeibilder.no/)

Oversiktsbilde Forosbukta, trykk på bildet (Kilde:http://norgeibilder.no/)